Na twee jaar afwezigheid vanwege de pandemie, zijn de toeristen weer terug in Florence. In de tussenliggende jaren hadden veel hotels, restaurants en winkels voorgoed hun deuren gesloten. Het Corona virus had de inkomsten tot het nulpunt teruggebracht, terwijl de huren van de panden in het centrum huizenhoog bleven. Disney is vertrokken, Zara heeft een van zijn twee zaken moeten sluiten. En daarnaast hebben veel kleine particulieren de deur moeten dichttrekken.

Het was al lang voor de pandemie duidelijk, dat Florence niet alleen van massatoerisme kan leven. In het centrum zijn bijna geen bakkers en slagers meer te vinden. En ook geen ambachtslieden en kunstenaars die altijd de ruggengraat van de stad zijn geweest. De politiek van het gemeentebestuur is wat dat betreft altijd kortzichtig geweest en heeft voorrang gegeven aan multinationals die de hoge huren in het centrum konden betalen.

De pandemie was een mooie aanleiding geweest om eindelijk weer eens de cultuur centraal te stellen in het beheer van het historische centrum. Niet het zoveelste hotel in een oud klooster, maar een cultureel centrum. En niet toe te laten dat de meest vreselijke winkels, zoals die op de foto’s, hun poorten kunnen openen in 5 leegstaande panden in het hart van de stad. Florence dreigt op deze manier haar ziel te verliezen.