De in het voorjaar gekozen nieuwe burgemeester van Florence, de 34 jaar oude Matteo Renzi, heeft een historisch besluit genomen: het Domplein is officieel voetgangerszone geworden.
Dagelijks reden er 2100 stadsbussen en honderden taxi’s, auto’s en scooters over het plein die helaas hun sporen hebben achtergelaten op de façades van de Dom en de Doopkapel.

Met de nieuwe verordening is er een eind gekomen aan het akoustisch geweld en is de smog op het plein beduidend verminderd.
Florentijnen en toeristen kunnen nu vanuit een nieuw gezichtspunt genieten van de prachtige, rijk gedecoreerde Domfaçade zonder daarbij het risico te lopen te worden gegrepen door het voorbij razende verkeer.
Het Domplein lijkt echt groter nu de straten rondom de kerk zijn afgesloten voor het verkeer. Laden en lossen is toegestaan tot 9.30 en verder is het plein alleen toegankelijk voor taxi’s, voetgangers en fietsers.
Het initiatief van de burgemeester is door de meerderheid van de Florentijnen enthousiast ontvangen. Een stukje ‘slow-life’ waar iedereen in Florence hard aan toe was.