In Florence zijn veel beeldhouwwerken te bewonderen van Giambologna, De naam klinkt heel Italiaans, maar het was een Vlaming. Hij heette Jean de Boulogne en kwam uit Douai, dat toendertijd bij Vlaanderen hoorde.

Het uitspreken van buitenlandse namen is overigens nooit een sterk punt geweest van de Florentijnen. Daarom hadden ze de gewoonte om buitenlandse namen te italianiseren. Zo werd bijvoorbeeld de Vlaamse schilder Jan van der Straet Giovanni Stradano genoemd.

Jean de Boulogne had geen gemakkelijke periode uitgezocht om in Florence te komen werken. In de 16e eeuw was er talent te over aan beeldhouwers in de stad. Daarbij stonden alle kunstenaars in de schaduw van de grote Michelangelo. Toch liet het talent van Giambologna zich niet verloochenen. Hij werd een van de populairste beeldhouwers in Florence.

Hij was zo geliefd bij de Medici dat hij een werkplaats kreeg in het Palazzo Vecchio, een hele eer. Op de Piazza della Signoria is Giambologna’s werk in overvloed aanwezig: zijn ruiterstandbeeld van Cosimo de’ Medici, de schitterende ‘Sabijnse Maagdenroof’, zijn Hercules en de Kentauer en tot slot enkele kleinere beelden van de Neptunusfontein.

Zijn vader had hem voorbestemd voor een carriere als notaris. Maar na een korte leerschool in Antwerpen heeft Giambologna de rest van zijn lange leven als kunstenaar in Italie gewerkt. Hij is begraven in de SS. Annunziata in Florence.

Toch jammer dat zo weinig mensen weten dat hij een Vlaming was.