Wie van de Dom door de via Calzaiuoli naar de piazza della Signoria wandelt, staat opeens oog in oog met een van de oudste gebouwen van Florence. Het is een kerk  maar dat is er niet aan af te zien. Het gebouw is namelijk heel hoog en rechthoekig, en heeft geen klokkentoren. De grootte en de hoogte zijn te verklaren door de oorspronkelijke functie van het gebouw. Het was namelijk in de 14e eeuw de graanopslagplaats van Florence. Boven lag het graan opgeslagen en beneden in de loggia werd het verkocht. Van die graanmarkt zijn in de huidige kerk nog sporen te vinden: twee pilasters zijn hol en hebben openingen waardoor het graan naar beneden werd gestort.

Op een van de pilasters in de graanmarkt was een afbeelding van Maria geschilderd. Die scheen wonderen te verrichten en trok daardoor grote massa’s gelovigen aan. Daarom besloot men om de graanmarkt te veranderen in een kerk die de naam Orsanmichele kreeg. De bogen op de benedenverdieping werden dichtgemaakt. Het werd de kerk van de gilden, niet gewijd aan één heilige, maar aan alle beschermheiligen van de 21 gilden van Florence. De beelden van die heiligen werden op de buitenkant in nissen neergezet. Ze tonen de enorme rijkdom en economische macht van de Florentijnse gilden. Inmiddels zijn alle beelden vervangen door replica’s.

De originelen staan op de eerste verdieping in de hoge ruimte waar vroeger het graan lag opgeslagen.Tot voor kort gold het gebouw nog als kerk en kon je er gratis naar binnen. Na de restauratie die een jaar heeft geduurd, is het officieel een museum geworden. Dat is jammer want dat betekent weer een monument waar je een kaartje voor moet kopen. Maar het is wel de moeite waard, al was het alleen maar vanwege het schitterende zicht op Florence vanaf de bovenste verdieping.