De inwoners van Pescia, een klein stadje in de buurt van Lucca, kunnen tijdelijk weer genieten van een altaarstuk gemaakt door de Renaissance schilder Rafael. Dat schitterende altaarstuk genaamd  ‘Madonna van de Baldakijn’ was door Rafael geschilderd tijdens zijn verblijf in Florence. Door toedoen van Baldassarre Turini, een rijke inwoner van Pescia en secretaris van Medici Paus Leo X, was het in de Dom van Pescia terechtgekomen. Turini had het daar in zijn familiekapel opgehangen.

Waarschijnlijk had het er nu nog gehangen, ware het niet dat prins Ferdinando de’ Medici het in het oog kreeg. Hij was de troonopvolger van de hertog Cosimo III en was berucht om zijn verzamelwoede van kunstwerken. En zo kocht hij ook dit werk, liet een kopie maken voor de Dom van Pescia en bracht het origineel naar zijn privé vertrekken in het Pitti paleis in Florence. Er was zoveel protest van de inwoners van Pescia, dat het transport ’s nachts moest worden uitgevoerd.

Door het speciale project ‘Uffizi diffusi’ waarbij schilderijen voor korte tijd op hun oorspronkelijke plek worden teruggehangen, is het altaarstuk weer even terug in de Dom van Pescia. Tot grote tevredenheid van de inwoners van Pescia. En waarschijnlijk ook van Baldassarre Turini die in dezelfde kapel begraven ligt. Want volgens de legende schoot zijn marmeren beeltenis uit ontzetting overeind toen hij merkte dat het altaarstuk door de Florentijnen uit de kapel werd weggevoerd.