Aan de buitenkant zie je het er niet aan af. Maar binnen is dit complex een van de mooiste van Florence. De San Lorenzo kerk is gesticht in de 4e eeuw, en vervolgens in de 15e eeuw de familiekerk van de Medici geworden. Ze woonden er vlak in de buurt en hebben daarom de oude kerk als het ware geadopteerd en gerenoveerd. Niemand minder dan de grote bouwmeester Filippo Brunelleschi mocht het nieuwe ontwerp maken. Hij deed dat in de voor hem kenmerkende harmonieuze en uitgebalanceerde Renaissance stijl.

De kerk deed eeuwen lang dienst als familiekerk voor alle belangrijke gebeurtenissen in het leven van de familie: doopplechtigheden, huwelijken en begrafenissen. Giovanni, de stichter van de Medici bank, liet een eigen grafkapel bouwen in de kerk. Zijn zoon Cosimo de’ Medici werd begraven op een ereplek, precies voor het hoofdaltaar. De hertogen bouwden later achter de kerk een groot barok mausoleum.

In de loop van de eeuwen is er geen Medici familielid geweest dat niet een kunstwerk heeft laten maken voor de San Lorenzo kerk. Er is heel veel moois te zien in dit complex: de architectuur, altaarstukken, beeldhouwwerken, grafkapellen en liturgische objecten.

Michelangelo heeft een bibliotheek en een grafkapel gebouwd. Helaas is zijn ontwerp voor de façade van marmer nooit uitgevoerd wegens onenigheden met de Medici paus die de opdrachtgever was. En die onvoltooide façade maakt dat niemand in eerste instantie zoveel rijkdom en schoonheid verwacht.