In de Dom van Florence zie je overal de letters OPA staan. Vaak leidt dat tot hilariteit onder de toeristen, omdat het woord natuurlijk aan opa doet denken. Opa is eigenlijk een afkorting van opera, dat een Latijns woord is en in het enkelvoud (opus) werk betekent.

De Opera van de Dom is een nog steeds bestaande instelling die al is opgericht in 1296 ten tijde van de Florentijnse Republiek. In dat jaar begon men met het bouwen van de huidige kerk. De Opera van de Dom moest dan ook toezicht houden op de bouwwerkzaamheden en kunstwerken in opdracht geven. Ze had aan de achterkant van de Dom haar kantoren, werkplaatsen en opslagruimtes. Zo heeft Michelangelo hier zijn beroemde David gemaakt in opdracht van de Opera. Het beeld was eigenlijk bedoeld om hoog aan de buitenkant op de Dom te staan. Maar ook veel andere grote Florentijnse kunstenaars hebben voor de Opera gewerkt, zoals Donatello, Lorenzo Ghiberti en Luca della Robbia.

Toezichthouders van de Opera waren de consuls van de wolgilde, die de sponsor was van het gebouw. Uit eerbetoon heeft de Opera het embleem van de wolwevers overgenomen: het Lam Gods. Nog steeds heeft het personeel in dienst van de Opera een lammetje op het revers van zijn jasje. Niet alleen de Dom van Florence heeft een Opera, maar bijvoorbeeld ook die van Pisa en Siena. Vandaar dat je als toerist het woord OPA in Toscane vaak tegenkomt.